نصب پیام های قرآنی در زنگ قرآن پایه چهارم خانم شعبانی

پيامبراسلام(ص) فرمودند:
همه ي موجودات عالم حتّي ماهي در دريا،براي كسي كه قرآن را ياد مي دهد و كسي كه قرآن را ياد مي گيرد،از خدا طلب آمرزش مي كند.

با توجه به اهمیت عمل به قرآن کریم و استفاده از آیه های کاربردی خانم شعبانی معلم قرآن پایه چهارم در روز چهارشنبه 2 آذر ماه 1401 پیام های قرآنی مربوط به درس ها را در کلاس نصب نمودند و در هنگام حضور معلم و معاونین و مربیان در کلاس این آیات و ترجمه آن را بیان می کنند تا در رفتار و کردار دانش آموزان نهادینه گردند و این آیات را دانش آموزان حفظ نمودند و از آن استفاده کردند. از جمله اهداف بیان داستان ها در قرآن تفکر ، عبرت گرفتن ، جلوگیری از انحراف ها ، آگاه کردن دانش آموزان از  سنت ها و…… می باشد .


برچسب
امتیاز شما به این محتوای آموزشی ؟ جمع امتیاز 0/20