معرفی پرسنل

 • علی محمد علیخو

  علی محمد علیخو

  لیسانس زبان و ادبیات فارسی مدیریت
 • علی عصاران

  علی عصاران

  لیسانس علوم تربیتی معاون آموزشی
 • ابوالفضل فکور

  ابوالفضل فکور

  لیسانس نرم افزار معاون آموزشی
 • سهیلا اصغر زاده

  سهیلا اصغر زاده

  فوق دیپلم آموزش ابتدایی معاون آموزشی
 • حمیده وزین پور

  حمیده وزین پور

  فوق لیسانس ریاضی معاون اجرایی و معاون فناوری
 • سیده غزاله محمدی

  سیده غزاله محمدی

  لیسانس زیست شناسی معاون مالی
 • فریبا لاری ابراهیمی

  فریبا لاری ابراهیمی

  لیسانس مدیریت دولتی امور اداری
 • مهناز مصطفوی

  مهناز مصطفوی

  لیسانس علوم تربیتی مربی پرورشی
 • زری زنگنه

  زری زنگنه

  فوق دیپلم کودکیاری مربی بهداشت
 • معصومه کته

  معصومه کته

  ابتدایی خدمات