اهدا کتاب در هفته کتابخوانی به مدرسه

کتاب یار مهربانی است که ذهن خواب آلوده ی بسیاری از انسان ها را هوشیار می کند و با معرفی جهانی تازه به انسان ، او را برای اوج گرفتن و پرواز کردن آماده می سازد. بدون شک مطالعه کتاب های خوب و مفید، در افزایش بینش و آگاهی، و رشد فکری و اخلاقی افراد تاثیر فراوانی خواهد داشت .

برای اینکه بتوانیم دیگران را هم در کسب معلومات و افزایش آگاهی به وسیله کتاب خواندن سهیم کنیم، به آنها می توان کتاب اهدا نمود و گام بزرگی در راستای ترویج فرهنگ مطالعه و کتابخوانی و تشویق و ترغیب افراد به این عادت پسندیده برداشت .

کودکان و نوجوانان آینده سازان کشور هستند و تلاش برای آشنایی آنان با فرهنگ کتاب و کتابخوانی در جهت تربیت نسلی آینده ساز مهم و ضروری است . در همین راستا روز چهارشنبه 2 آذر ماه 1401 به مناسبت هفته کتاب و کتابخوانی از طرف ارشاد به مدرسه کتاب های مختلف برای دانش آموزان و همکاران اهدا گردید .


امتیاز شما به این محتوای آموزشی ؟ جمع امتیاز 0/20