برگزاری جلسه دیدار با اولیا پایه پنجم

همکاري اولیا با مسئولان مدرسه، بخصوص در دوره ابتدايي از اهميت  خاصي برخوردار است. مي توان گفت بعد اصلی همکاری اين دو را همکاری در مسائل آموزشی و پرورشی تشکيل می دهد. نخستين نکته اينکه والدين بايد نسبت به پايه تحصيلی و عناوين دروس فرزند خودشان اطلاع کافی داشته باشند .

روز دوشنبه 10 بهمن ماه ۱۴۰۱ جلسه دیدار با اولیا دانش آموزان پایه پنجم ساعت  15 در محل نماز خانه با حضور اولیا و معلمین پایه پنجم و مدیریت و معاونین دبستان برگزار گردید . در این جلسه جناب آقای علیخو مدیریت محترم دبستان ضمن عرض خیر مقدم و خوش آمد گویی در مورد اهمیت تعامل خانه و مدرسه در پیشرفت دانش آموزان نکاتی بیان کردند و سپس معلمین هر کدام در مورد نحوه ی فعالیت خود ، نحوه ی درخواست تکالیف از دانش آموزان ، انتظارات و برنامه های پیش رو ، حضور به موقع در کلاس های تقویتی و…. نکاتی را بیان نمودند .


امتیاز شما به این محتوای آموزشی ؟ جمع امتیاز 0/20