شهریور ماه 1401

گزارشات سال ۱۴۰۱

برگزاری اولین جلسه شورای معلمان در آستانه سال تحصیلی جدید

اولین جلسه شورای معلمان روز چهارشنبه ۹ شهریور ماه ۱۴۰۱ با حضور همکاران محترم اداری و آموزشی و جناب آقای کنعانی نماینده محترم مؤسسه و سرکار خانم تربتی نیا معاون فرهنگی و آموزشی ساعت ۱۰:۳۰ در محل نماز خانه دبستان برگزار گردید . بعد از قرائت آیاتی چند از کلام الله مجید و نواخته شدن سرود جمهوری اسلامی ایران ، جناب آقای کنعانی به همکاران خیر مقدم عرض نمودند . در ابتدا یاد و خاطره جناب آقای وزین پور مدیر سابق دبستان پسرانه را گرامی داشتند . سپس به جناب آقای علیخو مدیر جدید دبستان مقام جدید را تبریک گفتند و برای ایشان آرزوی موفقیت نمودند . در ادامه از زحمات همکاران در سال تحصیلی گذشته تشکر کردند و خیرمقدم به همکاران جدید عرض نمودند . به معلمین مخصوصا معلمین پایه ششم تبریک گفتند به خاطر اینکه همچون سال های گذشته خوش درخشیدند و بالاترین آمار قبولی تیزهوشان در سطح شهرستان را داشتند . جناب آقای کنعانی از معلمین خواستند از تجربه سال گذشته استفاده شود و معلمین طبق برنامه که به آنها داده می شود فعالیت نمایند .سپس سرکار خانم تربتی نیا مسائل آموزشی و فرهنگی مورد نیاز را به همکاران متذکر شدند .

پس جناب آقای علیخو ضمن عرض خیر مقدم به همکاران عزیز از اینکه منت نهاده و قبل از شروع سال تحصیلی در این جلسه شرکت نمودند تا با همکاری هم بتوانیم به اهداف مطلوب آموزشی نائل آئیم تشکر نمودند. برگزاری اولین جلسه دیدار با اولیا ،نکات مربوط به آزمون تبار ، آغاز کلاس با آیه قرآنی ، حدیث و یا نکته تربیتی ، انجام حضور غیاب در ساعت اولیه کلاس و…. از جمله نکاتی بود که جناب آقای علیخو بیان نمودند و سپس با اهدا هدیه و لوح تقدیر از همکاران پایه ششم که همچون سال های گذشته با تلاش زیادشان بالاترین آمار قبولی در مدرسه تیزهوشان را داشتند تقدیر و تشکر نمودند . در پایان لیست دانش آموزان به معلمین داده شد و از همکاران پذیرایی شد و جلسه ساعت ۱۲:۳۰ به پایان رسید .

برگزاری اولین جلسه دیدار با اولیا پایه اول

مشــارکت به معنی همــکاری کردن با دیگــران در رســیدن به اهداف اســت و آموزش های مؤثــر و کاربــردی در مدارس جز با همکاری والدين نمی تواند تحقق پیدا کند و حتی موجب کســب موفقیت های تحصیلی کودکان نیز شود.اگر این جلسات تنها با هدف بیان شده در بالا برگزار شــوند ، به تدریج کارایی خود را از دست می دهند والدين ديگر تمایلی برای شــرکت در آن ها نخواهند داشت . پس در پرتو همدلی وهم سویی این دو نهاد مهم آموزشی و تربیتی یعنی خانه و مدرسه ، بسیاري از مشکلات و تنگناهای نظام تعلیم و تربیت حل خواهند شد .

روز یکشنبه ۱۳ شهریور ماه ۱۴۰۱ اولیا پایه اول پس از مشخص شدن کلاس و معلم فرزند خود در جلسه هم اندیشی با معلم شرکت نمودند . در این جلسات که به صورت جداگانه برگزار گردید ، معلمین ضمن خوش امد گویی به اولیا از برنامه و روش تدریس خود برای اولیا صحبت نمودند . در این جلسه در مورد برگزاری جشن نشانه ها ، جشن شکوفه ها ، نظم دانش آموزان ، اهمیت انجام تکالیف ،ر تغذیه و صبحانه آنها ، بهداشت و ….. نکات مهمی بیان شد و اولیا نیز پیشنهادات خود را بیان و سوالات خود را مطرح نمودند .

برگزاری اولین جلسه هم اندیشی اولیا پایه اول با کادر اداری دبستان

روز یکشنبه ۱۳ شهریور ماه ۱۴۰۱ اولین جلسه هم اندیشی اولیا دانش آموزان پایه اول به معلمین و کادر اداری دبستان ساعت ۱۰ صبح و در محل نمازخانه دبستان برگزار گردید . جلسه با تلاوت آیاتی چند از کلام الله مجید آغاز گردید و در ادامه سرود جمهوری اسلامی ایران در سالن طنین انداز شد . سپس جناب آقای کنعانی با حضور در جمع اولیا ضمن خوش آمد گویی به آنها ، یاد و خاطره جناب آقای وزین پور مدیریت سابق دبستان را گرامی داشتند وجناب آقای علیخو را به عنوان مدیریت جدید دبستان معرفی نمودند سپس در مورد برنامه مدرسه سخنانی بیان نمودند .

بعد از آن جناب آقای علیخو مدیریت جدید دبستان ضمن خوش آمد گویی به اولیا نکات مهمی در مورد دانش آموزان کلاس اول و برنامه مدرسه برای دانش آموزان نکاتی بیان نمودند . ساعات ورود و خروج دانش آموزان ، نحوه ی کلاس بندی ، معرفی معلمین و…… از جمله نکاتی بود که جناب آقای علیخو بیان نمودند . در پایان معلمین به همراه اولیا دانش آموزان خود به کلاس ها رفتند و جلسه ای با اولیا برگزار نمودند .

برگزاری جلسه دیدار اولیا پایه چهارم با کادر اداری

روز دوشنبه ۱۴ شهریور ماه ۱۴۰۱ اولین جلسه هم اندیشی اولیا دانش آموزان پایه چهارم با معلمین و کادر اداری دبستان ساعت ۱۰ صبح و در محل نمازخانه دبستان برگزار گردید . جلسه با تلاوت آیاتی چند از کلام الله مجید آغاز گردید و در ادامه سرود جمهوری اسلامی ایران در سالن طنین انداز شد .

سپس جناب آقای علیخو مدیریت جدید دبستان ضمن خوش آمد گویی به اولیا نکات مهمی در مورد دانش آموزان کلاس چهارم و برنامه مدرسه برای دانش آموزان نکاتی بیان نمودند . ساعات ورود و خروج دانش آموزان ، نحوه ی کلاس بندی ، معرفی معلمین و…… از جمله نکاتی بود که جناب آقای علیخو بیان نمودند . در پایان معلمین به همراه اولیا دانش آموزان خود به کلاس ها رفتند و جلسه ای با اولیا برگزار نمودند

برگزاری جلسه دیدار اولیا پایه چهارم با معلمین

روز دوشنبه ۱۴ شهریور ماه ۱۴۰۱ اولیا پایه چهارم پس از مشخص شدن کلاس و معلم فرزند خود در جلسه هم اندیشی با معلم شرکت نمودند . در این جلسات که به صورت جداگانه برگزار گردید ، معلمین ضمن خوش آمد گویی به اولیا از برنامه و روش تدریس خود برای اولیا صحبت نمودند . در این جلسه در مورد برنامه درسی سال جدید ، نظم دانش آموزان ، اهمیت انجام تکالیف ،ر تغذیه و صبحانه آنها ، بهداشت و ….. نکات مهمی بیان شد و اولیا نیز پیشنهادات خود را بیان و سوالات خود را مطرح نمودند . سپس مربی پرورشی دبستان در مورد مسابقات و کارها و برنامه های پرورشی سال جدید نکات مهمی برای اولیا بیان نمودند .

برگزاری جلسه دیدار اولیا پایه سوم با معلمین

پیوند اولیا و مربیان راهی برای تسهیل در رسیدن به سبک زندگی اسلامی، رشد شخصیتی و تحصیل دانش آموزان بیشتر از هر چیز مستلزم برخورداری آنان از فضایی متعادل و هماهنگ در خانه و مدرسه است. از آنجا که کودک بخش زیادی از زندگی خود را در خانه گذرانده، معلم و مسئولان مدرسه باید از محیط زندگی و فرهنگ و ارزشهای حاکم بر آن محیط آگاهی یابند تا بتوانند آموزش و پرورش مدرسه را با استفاده از جنبه های زندگی دانش آموز و با همکاری اولیا وی بارور سازند .

روز سه شنبه ۱۵ شهریور ماه ۱۴۰۱ اولیا پایه سوم پس از مشخص شدن کلاس و معلم فرزند خود در جلسه هم اندیشی با معلم شرکت نمودند . در این جلسات که به صورت جداگانه برگزار گردید ، معلمین ضمن خوش آمد گویی به اولیا از برنامه و روش تدریس خود برای اولیا صحبت نمودند .در این جلسه در مورد برنامه درسی سال جدید ، نظم دانش آموزان،اهمیت تغذیه و صبحانه آنها ، بهداشت ، فعالیت های آموزشی و پرورشی ، برنامه آزمون های هماهنگ ، تاکید در انجام کامل تکالیف و….. نکات مهمی بیان شد و اولیا نیز پیشنهادات خود را بیان و سوالات خود را مطرح نمودند و در پایان سرکار خانم مصطفوی معاونت محترم پرورشی ضمن قدردانی از اولیای گرامی جهت همکاری در ارائه آثار یادواره کودک ومحرم ، مشروح فعالیتهای فرهنگی پرورشی سال تحصیلی جدید را بیان نمودند .

برگزاری جلسه دیدار اولیا پایه سوم با کادر اداری

بسیار خرسندیم که در جلسه دیدار با اولیا، حضور پرشور و ثمر بخش شما را در کنار خود حس می کنیم و رهنمودهایتان را در تحقق آرمان ها و آموزش و پرورش فرزندانمان پذیرا باشیم.

روز سه شنبه ۱۵ شهریور ماه ۱۴۰۱ اولین جلسه هم اندیشی اولیا دانش آموزان پایه سوم با معلمین و کادر اداری دبستان ساعت ۱۰ صبح و در محل نمازخانه دبستان برگزار گردید . جلسه با تلاوت آیاتی چند از کلام الله مجید آغاز گردید و در ادامه سرود جمهوری اسلامی ایران نواخته شد .

سپس جناب آقای علیخو مدیریت جدید دبستان ضمن خوش آمد گویی به اولیا نکات مهمی در مورد دانش آموزان پایه سوم و برنامه مدرسه برای دانش آموزان نکاتی بیان نمودند . ساعات ورود و خروج دانش آموزان ، نحوه ی کلاس بندی ، معرفی معلمین وغیبت های غیر موجه ، …… از جمله نکاتی بود که جناب آقای علیخو بیان نمودند . در پایان معلمین به همراه اولیا دانش آموزان خود به کلاس ها رفتند و جلسه ای با اولیا برگزار نمودند .

برگزاری اولین جلسه هم اندیشی اولیا پایه دوم با کادر اداری دبستان

روز چهارشنبه ۱۶ شهریور ماه ۱۴۰۱ اولین جلسه هم اندیشی اولیا دانش آموزان پایه دوم به معلمین و کادر اداری دبستان ساعت ۱۰ صبح و در محل نمازخانه دبستان برگزار گردید . جلسه با تلاوت آیاتی چند از کلام الله مجید آغاز گردید و در ادامه نوای سرود جمهوری اسلامی ایران در سالن طنین انداز شد . سپس جناب آقای کنعانی با حضور در جمع اولیا ضمن خوش آمد گویی به آنها ، یاد و خاطره جناب آقای وزین پور مدیریت سابق دبستان را گرامی داشتند وجناب آقای علیخو را به عنوان مدیریت جدید دبستان معرفی نمودند سپس در مورد برنامه مدرسه سخنانی بیان نمودند .

بعد از آن جناب آقای علیخو مدیریت جدید دبستان ضمن خوش آمد گویی به اولیا نکات مهمی در مورد دانش آموزان و برنامه مدرسه برای دانش آموزان نکاتی بیان نمودند . ساعات ورود و خروج دانش آموزان ، نحوه ی کلاس بندی ، معرفی معلمین و…… از جمله نکاتی بود که جناب آقای علیخو بیان نمودند . در پایان معلمین به همراه اولیا دانش آموزان خود به کلاس ها رفتند و جلسه ای با اولیا برگزار نمودند .

برگزاری اولین جلسه دیدار با اولیا پایه دوم

مشــارکت به معنی همــکاری کردن با دیگــران در رســیدن به اهداف اســت و آموزش های مؤثــر و کاربــردی در مدارس جز با همکاری والدين نمی تواند تحقق پیدا کند و حتی موجب کســب موفقیت های تحصیلی کودکان نیز شود.اگر این جلسات تنها با هدف بیان شده در بالا برگزار شــوند ، به تدریج کارایی خود را از دست می دهند والدين ديگر تمایلی برای شــرکت در آن ها نخواهند داشت . پس در پرتو همدلی وهم سویی این دو نهاد مهم آموزشی و تربیتی یعنی خانه و مدرسه ، بسیاري از مشکلات و تنگناهای نظام تعلیم و تربیت حل خواهند شد .

روز چهارشنبه ۱۶ شهریور ماه ۱۴۰۱ اولیا پایه دوم پس از مشخص شدن کلاس و معلم فرزند خود در جلسه هم اندیشی با معلم شرکت نمودند . در این جلسات که به صورت جداگانه برگزار گردید ، معلمین ضمن خوش آمد گویی به اولیا از برنامه و روش تدریس خود برای اولیا صحبت نمودند . در این جلسه در مورد نظم دانش آموزان ، اهمیت انجام تکالیف ، تغذیه و صبحانه آنها ، بهداشت و ….. نکات مهمی بیان شد و اولیا نیز پیشنهادات خود را بیان و سوالات خود را مطرح نمودند .

اجرای ادامه پروژه ی مهر

کم کم داریم به ماه مهر نزدیک می شویم.با شنیدن ماه مهر همه فکرشان به ماه بازگشایی مدارس سوق داده می شود و به همین دلیل یکی از مهم ترین ماههای سال برای همه اصحاب آموزش و پرورش و خانواده ها و دیگر ارگان ها و ادارات می باشد. از آنجا که مدرسه به عنوان خانه دوم، نقش اساسی در رشد و بالندگی و تعلیم و تربیت دانش آموزان و جامعه دارد از این رو مدارس سعی و تلاش خود را برای بهتر انجام شدن این مراسم انجام دهند و برای روز و هفته اول بازگشایی مدارس برنامه های در نظر بگیریم که شایسته ودرخورشان تعلیم و تربیت و معلم و دانش آموز و مدرسه باشد. بر همین اساس در ادامه ی پروژه ی مهر سال تحصیلی جدید روز دوشنبه ۲۱ شهریورماه ۱۴۰۱ پرده های کلاس ها شسته و نصب گردید و پرده های جدید در کلاس ها نصب گردید .

تحویل کتب درسی سال جدید

در اين روزهاي پر تب و تاب و آغازين مهر ذهنها و تمركز جامعه، خانواده معطوف به يكي از عظيم ترين و با ارج ترين رويدادهاي اجتماعي و فرهنگي است .رويدادي اجتماعي كه طيف وسيعي از جامعه و اركان نظام اداري و آموزشي كشور را درگير خود مي سازد و البته تلاش دست اندركاران و متوليان امر در اين راستا براي ايجاد فضايي باشكوه، نشاط آور و اميدوار به آينده اي روشن در عرصه تعليم و تربيت با محوريت (پروژه مهر) را نبايد فراموش كرد . در راستای اجرای پروژه مهر از روز سه شنبه ۲۲ شهریور ماه ۱۴۰۱ تحویل کتب درسی به دانش آموزان آغاز گردید و طبق جدول زمانبندی که به اطلاع اولیا رسانده شده است کتب درسی تحویل اولیا دانش آموزان گردید .

آماده سازی کلاس ها برای آغاز سال تحصیلی

در فصل پاییز، مدارس باز می‌شوند و دانش آموزان و معلمان ساعت‌های زیادی را در طول روز، در یک کلاس می‌گذرانند، بنابراین زیباسازی فضا برای ایجاد یک محیط مناسب یادگیری، بسیار مهم و حیاتی است .

فضا و محیط آموزشی که کودکان در آن درس می‌خوانند، تا میزان زیادی به علاقه آن‌ها به درس و یادگیری ‌شان کمک می‌کنند. درصورتی‌که کودکان در محیط‌ ها و کلاس‌های زیباتر و شادتر درس بخوانند و مطالب درسی خود را از طریق اشکال و رنگ‌ها یاد بگیرند، تأثیر بسیار زیادی به روی یادگیری و علاقه آن‌ها به درس می‌گذارد . فضاهای آموزشی باید به صورتی باشند که بچه ها ترجیح بدهند در طول روز در آن محیط ها حضور داشته باشند و از آن خارج نشوند . روش های متعددی برای تزیین کلاس درس وجود دارد که اغلب معلمان گرامی با توجه به فضای کلاس و همچنین وسایل تزئینی در دسترس مناسب ترین تزیینات را انتخاب و اجرا می نمایند . از روز سه شنبه ۲۲ شهریور ماه ۱۴۰۱ با توجه به نزدیک شدن به مهر ماه معلمین گرامی کلاس های درس خود را متناسب با دانش آموزان تزئین نمودند و مدرسه را برای شروع سال تحصیلی آماده کنند .

اجرای پروژه ی مهر و به روز رسانی برد های پرورشی

مدرسه يك سازمان با مجموعه هدفمند است كه هدف اصلي آن آموزش و تربيت دانش آموزان تعريف شده است اما هر واحد آموزشي مي تواند بر اساس ديدگاه مديريتي حاكم بر آن و به اقتضاي شرايط خود اهدافي را در دستور كار خود قرار دهد و براي رسيدن به اين اهداف با تكيه بر امكانات مادي و منابع انساني برنامه هايي را تدوين و به مرحله اجرا گذارد. در این راستا و با توجه به نزدیک شدن ماه مهر در روز سه شنبه ۲۲ شهریور ماه ۱۴۰۱ مربی پرورشی سرکار خانم مصطفوی تابلو ها و دیوار های مدرسه را به روز رسانی نمودند و مدرسه را آماده ورود دانش آموزان عزیز نمودند .

اجرای پروژه ی مهر و به روز رسانی بردهای بهداشت

هر ساله با ورود فصل پاییز و بازگشایی مدارس، دانش آموزان زیادی در سراسر کشور قدم به مدرسه می‌گذارند تا سال جدید تحصیلی را آغاز کنند. در چند سال اخیر چیزی که به طور جدی درباره محیط مدرسه مورد توجه قرار گرفته بهداشت محیط آنست و مسئولین از اولیاء مدرسه می‌خواهند تا حداکثر تلاش را جهت پاکیزگی این محیط انجام دهند .

بر کسی پوشیده نیست که بهداشت مدرسه در گرو بهداشت دانش آموزان و سلامت دانش آموزان در گرو سلامت مدرسه است. بدین معنی که اگر مدرسه شرایط بهداشتی مناسبی داشته باشد و از لوازم و ملزومات طهارت و پاکیزگی تهی نباشد دانش آموزان سالمی در آنجا پرورش خواهند یافت. از طرفی دیگر، شاگردان باید بهداشت فردی و عمومی را رعایت کنند تا از آسیب‌ها کاسته شود . با توجه به اهمیت بهداشت دانش آموزان در مدرسه ، خانم زنگنه مربی محترم بهداشت در روز چهارشنبه ۲۳ شهریور ماه ۱۴۰۱ برد بهداشت را به روز رسانی نمودند و اطلاعاتی که دانش آموزان باید بدانند را در بردهای آموزشی نصب نمودند و امکانات بهداشتی مدرسه را تجهیز نمودند و مدرسه را آماده حضور دانش آموزان نمودند .

فضا سازی به مناسبت آغاز هفته دفاع مقدس

عطر ماه مهر با بوی خاکریز و سنگر آغشته است

شما برای این مرز و بوم رقم زده‌اید…

خالصانه آمده‌ایم تا زیارتتان کنیم و با دل‌های خسته اما امیدوار، خدا را در این مکان اهورایی با بغض‌های شکسته فرا بخوانیم و بگوییم که شهدا! ما شما را فراموش نکرده‌ایم… اصلاً مگر حماسه، شهادت، هویزه، طلائیه، بستان، صدای غرش توپ‌ها، حسین فهمیده‌ها و باکری‌ها، چمران‌ها، آوینی‌ها و… فراموش شدنی هستند؟

نه، ما آمدیم تا بگوییم که شما در روح و باطن ما جای دارید. آمده‌ایم تا بگوییم هان ای عاشوراییان! عاشورایی دیگر در پیش است. آمده‌ایم تا هوار بزنیم: های ای شهدا، راه شما، اندیشه شما و تفکر شما در روح و روان جامعه ایرانی جای دارد.

ای شهدای گمنام و ای غلتیده ‌شدگان در سرب‌های سرد و سنگین که به عشق مام میهن و انقلاب و اسلام، سر بر سودای عشق گذاشتید… اینجا کجاست؟ ما کیستیم… شما که بودید؟ و کجایید؟ بر مزار کدامتان بگرییم که بغض امان نمی‌دهد، بگرییم، گریه مگر دوا کند… می‌گرییم اما زهی تاسف که گریه نیز دوا نمی‌کند…

روز یکشنبه ۲۷ شهریورماه ۱۴۰۱ با توجه به نزدیک شدن به هفته دفاع مقدس و گرامیداشت این هفته خانم مصطفوی مربی پرورشی دبستان را فضا سازی نمودند و دبستان آماده ی گرامی داشتن این هفته بزرگ شد .

برگزاری اولین جلسه هم اندیشی اولیا پایه پنجم با کادر اداری دبستان

روز دوشنبه ۲۸ شهریور ماه ۱۴۰۱ اولین جلسه هم اندیشی اولیا دانش آموزان پایه پنجم با معلمین و کادر اداری دبستان ساعت ۸ صبح و در محل نمازخانه دبستان برگزار گردید . جلسه با تلاوت آیاتی چند از کلام الله مجید آغاز گردید و در ادامه نوای سرود جمهوری اسلامی ایران در سالن طنین انداز شد .

سپس جناب آقای علیخو مدیریت جدید دبستان ضمن خوش آمد گویی به اولیا و گرامیداشت یاد و خاطره مدیریت سابق دبستان آغاز سال تحصیلی جدید را تیریک گفتند و نکات مهمی در مورد ساعت ورود و خروج ، برنامه مدرسه ، نحوه ی کلاس بندی ، معرفی معلمین و…… نکاتی بیان نمودند . بعد از آن معلمین خود را معرفی نمودند و نکات کلی را برای اولیا بیان نمودند و در پایان دانش اموزان کلاس بندی شدند و معلمین به همراه اولیا دانش آموزان خود به کلاس ها رفتند و جلسه ای با اولیا برگزار نمودند .

برگزاری اولین جلسه هم اندیشی دیدار با اولیا پایه پنجم

مشــارکت به معنی همــکاری کردن با دیگــران در رســیدن به اهداف اســت و آموزش های مؤثــر و کاربــردی در مدارس جز با همکاری والدين نمی تواند تحقق پیدا کند و حتی موجب کســب موفقیت های تحصیلی کودکان نیز شود.اگر این جلسات تنها با هدف بیان شده در بالا برگزار شــوند ، به تدریج کارایی خود را از دست می دهند والدين ديگر تمایلی برای شــرکت در آن ها نخواهند داشت . پس در پرتو همدلی وهم سویی این دو نهاد مهم آموزشی و تربیتی یعنی خانه و مدرسه ، بسیاري از مشکلات و تنگناهای نظام تعلیم و تربیت حل خواهند شد .

به همین منظورروز دوشنبه ۲۸ شهریور ماه ۱۴۰۱ جلسه دیدار با اولیا پایه پنجم برگزار گردید . معلمین نکاتی مربوط به روش تدریس خود ، روش انجام تکالیف ، فعالیت های انجام شده ، انتظاراتشان از دانش آموزان و اولیا و….. را بیان نمودند و اولیا نظرات و پیشنهادات و سوالات خود را نیز مطرح نمودند . همکاران پاسخ های لازم را ارائه نمودند و جلسه با صلوات بر محمد و آل محمد به پایان رسید .

برگزاری جلسه دیدار اولیا پایه ششم با کادر اداری

بسیار خرسندیم که در جلسه دیدار با اولیا، حضور پرشور و ثمر بخش شما را در کنار خود حس می کنیم و رهنمودهایتان را در تحقق آرمان ها و آموزش و پرورش فرزندانمان پذیرا باشیم.

روز دو شنبه ۲۸ شهریور ماه ۱۴۰۱ اولین جلسه هم اندیشی اولیا دانش آموزان پایه ششم با معلمین و کادر اداری دبستان ساعت ۱۰ صبح و در محل نمازخانه دبستان برگزار گردید . جلسه با تلاوت آیاتی چند از کلام الله مجید آغاز گردید و در ادامه سرود جمهوری اسلامی ایران در سالن نواخته شد .

سپس جناب آقای علیخو مدیریت جدید دبستان ضمن خوش آمد گویی به اولیا و گرامیداشت یاد و خاطره مدیریت سابق دبستان ، نکات مهمی در مورد دانش آموزان پایه ششم و برنامه مدرسه برای دانش آموزان ، برنامه کلاس های فوق برنامه و… نکاتی بیان نمودند . ساعات ورود و خروج دانش آموزان ، نحوه ی کلاس بندی ، معرفی معلمین وغیبت های غیر موجه ، …… از جمله نکاتی بود که جناب آقای علیخو بیان نمودند . در پایان معلمین به همراه اولیا دانش آموزان خود به کلاس ها رفتند و جلسه ای با اولیا برگزار نمودند .

برگزاری اولین جلسه هم اندیشی اولیا و معلمان پایه ششم

معلمان و والدین برای کمک به شکوفایی دانش‌آموزان، از یک سیستم پشتیبانی اساسی برخوردار هستند، هر دو گروه مهم‌اند. هنگامی‌که والدین و معلمان به‌طور مؤثر با یکدیگر ارتباط برقرار کرده و باهم کار می‌کنند، می‌توانند موفقیت طولانی‌مدت هر دانش‌آموز را تحت تأثیر قرار دهند.

اولین جلسه ی دیدار با اولیای دانش آموزان پایه های ششم در روز دوشنبه ۲۸ شهریور ماه ۱۴۰۱ ساعت ۱۱ در محل دبستان برگزار گردید. در این جلسه معلمین در مورد نحوه ی تدریس ، طریقه برگزاری کلاس ها ، نکات انضباطی ، انتظاراتشان از دانش آموزان ، معرفی کانال ها و گروه های مورد نیاز دانش آموزان ، معرفی و روش کار با نرم افزار های مورد نیاز نکاتی را بیان نمودند و در پایان اولیا سؤالات خود را از معلمین پرسیدند .

دعوتنامه جشن شکوفه ها

به نام خداوند رنگین کمان خداوند بخشنده مهربان

بوی مهـــر و بوی عشق و یاد یاران می رسد/بوی دفتر، بوی درس هم قطاران می رسد

بوی علم و بوی دانش درهوای مدرسه/بوی باران کلام از سبـزه زاران می رسد

دربهار علم ودانش شور و حال معرفت/آب و بابا، نان و نانوا، از هزاران می رسد

مهر، ماه مهربانی مهتاب است ؛ ماه میزبانی نیمکت‌های عاشق درس و مدرسه ، ماه شکوفایی نیلوفران در دعای نم‌ نم باران‌های عاشقانه پاییز . مهر، ماه مدرسه است . فرشته‌ها از پشت پنجره‌های کلاس سرک می‌کشند به تماشای کودکانی که مشتاق، به درس‌های معلمی که زندگی را به آنان می‌آموزد، گوش سپرده‌اند. هوا در این فضای مقدس نفس می‌کشد تا معطر شود.

از شما شکوفه‌ ی باغ علم و دانایی دعوت می‌شود در روز چهارشنبه ۳۰ شهریور ماه ۱۴۰۱ ساعت ۱۰ به همراه مادر یا پدر خود به بوستان پویش بیایی تا لحظه‌های شکفته شدنت را در کنار یکدیگر جشن بگیریم .

برگزاری جلسه هم اندیشی جشن شکوفه ها

ﺻﺪﺍﯼ ﭘﺎﯼ ﻣﺪﺭﺳﻪ ﻣﯽ ﺁﯾﺪ…

ﻗﻠﻢ ﻫﺎ ﺑﺮﺍﯼ ﻧﻮﺷﺘﻦ ﻣﺸﻖ ﻫﺎ، ﻣﯽ ﺩﻭﻧﺪ ﻭ ﻣﺸﻖ ﻫﺎ چشم ﺍﻧﺘﻈﺎﺭ ﺩﺳﺘﺎﻥ ﮐﻮﭼﮏ ﺑﭽﻪ ﻫﺎیند.

ﺩﻭﺑﺎﺭﻩ ﺩﻓﺘﺮﻫﺎﯼ ﻧﻤﺮﻩ ﺣﺎﺿﺮ ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ ﺗﺎ ﺍﺿﻄﺮﺍﺏ ﻣﻌﺼﻮﻣﺎﻧﻪ ﮐﻮﺩﮐﺎﻥ ﺭﺍ ﺛﺒﺖ ﮐﻨﻨﺪ.

ﺁﺏ ﺧﻮﺭﯼ ﻫﺎ، ﺗﺸﻨﻪ ﺳﯿﺮﺍﺏ ﮐﺮﺩﻥ ﻟﯿﻮﺍﻥ ﻫﺎﯼ ﺧﺎﻟﯽ ﺷﺪﻩ ﺍﻧﺪ ﻭ ﺗﺨﺘﻪ ﺳﯿﺎﻩ ﻫﺎ، ﺩﻟﺘﻨﮓ ﺩﯾﺪﻥ ﺩﻭﺑﺎﺭﻩ ﺷﻠﻮﻍ ﻫﺎ ﻭ ﺳﺎﮐﺖ ﻫﺎﯼ ﮐﻼﺱ.

ﮐﻼﺱ ﻫﺎﯼ ﺧﺎﻟﯽ، ﺻﺪﺍﯼ ﭘﺎﯼ ﺁﻣﻮﺯندگان ﺩﺍﻧﺶ ﺭﺍ ﻣﯽ ﺷﻨﻮﻧﺪ ﻭ ﺳﮑﻮﺕ ﻫﺎﯼ ﺳﺮﺩ، ﺩﺭ ﻫﺎﯼ ﻭ ﻫﻮﯼ ﺍﻣﯿﺪﺑﺨﺶ ﺁﻧﻬﺎ، ﺁﺭﺍﻡ ﺁﺭﺍﻡ ﻣﺤﻮ ﻣﯽ ﮔﺮﺩﺩ.

ﺑﺬﺭ ﺗﻌﻠﯿﻢ، ﺁﻣﺎﺩﻩ ﮐﺎﺷﺘﻦ ﺩﺭ ﺫﻫﻦ ﻫﺎﯼ ﻣﺴﺘﻌﺪ ﻭ ﭘُﺮ ﺑﺎﺭ ﺷﺪﻩ ﺍﺳﺖ ﻭ ﻧﯿﻤﮑﺖ ﻫﺎ ﺑﯽ ﻗﺮﺍﺭ ﺣﻀﻮﺭ ﮐﺘﺎﺏ ﻫﺎ ﻭ ﮐﯿﻒ ﻫﺎ ﺷﺪﻩ ﺍﻧﺪ.

روز سه شنبه ۲۹ شهریور ماه ۱۴۰۱ جلسه هم اندیشی جشن شکوفه ها ساعت ۹ صبح در محل دفتر آموزشگاه با حضور مدیریت محترم دبستان جناب آقای علیخو ، مربی محترم پرورشی خانم مصطفوی ، معاون محترم آموزشی آقای عصاران و سرکار خانم زنگنه مربی محترم پرورشی برگزار گردید . در ابتدای جلسه آقای علیخو از زحمات همکاران در انجام کارهای آغاز سال تحصیلی تقدیر و تشکر نمودند . سپس در مورد نحوه ی اجرای برنامه ها برنامه ریزی نمودند و با همفکری همکاران وظایف همکاران مشخص گردید . در مورد آماده سازی جوایز برای دانش آموزان نیز تصمیم گیری شد . ان شاالله این روز برای شکوفه های بوستان حسینی ، روزی پر از خاطره و به یاد ماندنی باشد .

حال و هوای کلاس اولی ها در روز شکوفه ها

باز بوی مدرسه باز فصل شکفتن

در این روز اول تحصیل فرزندان عزیزمان و در اولین گام های مسیر علم آموزی و معرفت اندوزی، قدم‌های کوچک اما محکمشان را ارج می‌نهیم و مبارک می داریم ورودشان را به باغ تعلیم، و عهد می‌بندیم مثل همیشه ، دست به دست و پا به پا در کنارشان باشیم تا سعادت .

با نواخته شدن زنگ شکوفه ها در روز چهارشنبه ۳۰ شهریور ۱۴۰۱ ؛ نوگلان کلاس اولی ورود خودرا به خانه دوم جشن گرفتند. هر ساله چند روز زودتر از آغاز سال تحصیلی جدید برای کلاس اولی‌ها جشن شروع سال تحصیلی برگزار می‌شود تا آنها با فضای مدرسه آشنا شوند . دانش آموزان سال تحصیلی خود را با یاد و خاطره رزمندگان اسلام در طول دوران هشت سال دفاع مقدس آغاز می کنند تا بتوانند ادامه دهنده راه شهیدان در ارتقای نظام مقدس راه شهیدان باشند. دانش آموزان دبستان غیر دولتی پسرانه امام حسین (علیه السلام) در روز ۳۰ شهریورماه ۱۴۰۱ با گل و شیرینی و گذشتن از زیر قرآن کریم راهی کلاس های درس شدند و ساعاتی را با معلم خود گذراندند . شور و شوق بچه ها از داشتن لوازم التحریر و کوله پشتی، اولین تجربه آنها در یک مکان رسمی است و این شور و شوق، هیجان را در والدین و مسئولان مدرسه نیز برانگیخته است.

برگزاری جشن شکوفه ها

قاصدک های شاد و خندان ، در آسمان نیلگون پاییزی عطر طراوت و شادابی می پراکنند و مژده ی آمدن مهر خوبی ها را سر می دهد.

مهر با همه ی صمیمیت و صفایش لبخند زنان می آید و ترانه ی خوش آمدگویی ترنم می کند . مهر با دسته گلی از عطوفت و مهربانی به استقبال معلمین و دانش آموزان می آید .

بالاخره موسم انتظار نوگلان زیبا و شاداب کلاس اولی به سر آمد و شکوفه های خندان به بوستان پر مهر و امید مدرسه ی ما گام نهادند و با شور و شعف و هیجان وصف ناپذیرشان فضای مدرسه را جلوه ای تازه و پر رونق بخشیدند . همراه با مادران مهربانی که با هزار شوق و اضطراب به خاطر پا گرفتن نهال زندگی شان کودکان دلبندشان را همراهی می کردند .

مراسم جشن شکوفه های کلاس اولی های سال تحصیلی ۱۴۰۲-۱۴۰۱ در روز چهارشنبه ۳۰ شهریور ماه ۱۴۰۱ ساعت ۱۰ صبح در محل دبستان برگزار شد. مراسم باتلاوت آیات نورانی قرآن کریم توسط چندنفر از دانش آموزان آغاز سپس سرود ملی جمهوری اسلامی ایران پخش گردید و پرچم کشور عزیزمان ایران به اهتزاز درآمد . سپس سرود خوش آمد گویی و خواندن دکلمه توسط دانش آموزان ادامه بخش برنامه ها بود . در ادامه جناب آقای کنعانی ضمن خوش آمد گویی به اولیا و گرامیداشت یاد و خاطره مدیر سابق دبستان سال تحصیلی جدید را به دانش آموزان تبریک گفتند و هفته دفاع مقدس را گرامی داشتند . سپس جناب آقای علیخو مدیر دبستان ضمن خوش آمد گویی به نوگلان پایه اول نکات مهم را به دانش آموزان و اولیا متذکر شدند و سپس دانش آموزان کلاس بندی شدند و با معلم به کلاس های خود رفتند .


امتیاز شما به این محتوای آموزشی ؟ جمع امتیاز 0/20