زنگ ورزش و انجام حرکات کششی در کلاس خانم اسکندری

یکی از برنامه های ثابت و پرطرفدار در برنامه مدارس تربیت بدنی است. تربیت بدنی و ورزش مقوله ای است که در هر اجتماعی جایگاه ویژه ای دارد و نقش آن در شکوفایی استعدادهای مختلف افراد و متعاقب آن تقویت و افزایش ظرفیت های اخلاقی، تربیتی، جسمانی ، ذهنی، عقلی، مهارتی، عاطفی و اجتماعی افراد انکار ناپذیر است . تربیت بدنی بخشی از تعلیم و تربیت است و باعث رشد ابعاد شخصیتی و شناختی و اجتماعی  کودکان می شود. روز سه شنبه 12 مهرماه 1401 دانش آموزان کلاس دوم درزنگ  ورزش خانم اسکندری در حیاط مدرسه ورزش و نرمش کردند . زنگ ورزش با  نرمش و آمادگی جسمانی سبک آغاز گردید و حرکات کششی مختلفی را انجام دادند و بدن خود را برای انجام فعالیت آماده کردند و زنگ پویا و پر نشاطی را گذراندند .


برچسب
امتیاز شما به این محتوای آموزشی ؟ جمع امتیاز 0/20