زنگ فارسی و تدریس نگاره چهار در کلاس خانم علیزاده

نگاره ها بخش چند منظوره کتاب است که مهم ترین ارکان آموزش زبان یعنی تقویت دو مهارت « گفتن » و « گوش دادن » را شامل می شود و باید بسیار جدی گرفته شود . روز سه شنبه 12 مهر ماه 1401 خانم علیزاده معلم پایه اول نگاره چهارم ”  به مدرسه رسیدیم “ را تدریس نمودند . در این نگاره دانش آموزان با نهاد مدرسه و اعضا و مقررات آن ، با بخش های مختلف مدرسه مثل نمازخانه ، آب خوری ، دستشویی و …. آشنا شدند . سپس به همراه معلم خود به دفتر مدیریت رفتند و جناب آقای علیخو توضیحاتی در مورد مدرسه و کادر آن برای دانش آموزان بیان کردند و دانش آموزان با اهدا شاخه گلی از مدیر دبستان تقدیر و تشکر نمودند . در ادامه درس دانش آموزان با تلفظ کلماتی مثل مدیر ، مدرسه ، آب و…. آشنا شدند .


امتیاز شما به این محتوای آموزشی ؟ جمع امتیاز 4.5/20