تدریس درس بسازیم و لذت ببریم در کلاس خانم تقی زاده

دانش آموزان پس از آشنایی اولیه با ابزارهای گوناگون و استفاده مناسب از آنها نسبت به ساخت کاردستی های متنوع، اقدام نمودند .

روز یکشنبه 9 بهمن ماه 1401 خانم تقی زاده درس علوم ” بسازیم و لذت ببریم! ” را تدریس نمودند . در این درس دانش آموزان با ویژگی وسایل مختلف ، با چگونگی ایجاد کاردستی ها ، با مزایای استفاده از وسایل دور ریختنی ، با انواع مواد ، با مراحل ساخت یک کاردستی  ، آشنا شدند . بعد از پایان درس دانش آموزان پس از آشنایی اولیه با ابزارهای گوناگون و استفاده مناسب از آنها و تصمیم گیری برای ساخت کاردستی های متنوع، اقدام کردند .  دانش آموزان بعد از این درس استفاده بهینه از حداقل امکانات را یاد گرفتند و خلاقیت آنها نیز تقویت شد  و فواید استفاده از فناوری را تجربه کردند.


برچسب
امتیاز شما به این محتوای آموزشی ؟ جمع امتیاز 0/20