برگزاری جلسه دیدار با اولیا خانم علیخو

روز سه شنبه 19 مهرماه 1401جلسه دیدار با اولیا کلاس خانم علیخو ساعت 17 در محل دبستان برگزار گردید . این جلسه جهت ایجاد ارتباط بهتر با اولیا محترم و آشنایی اولیا از روند تدریس سال تحصیلی برگزار گردید.خانم علیخو ضمن تشکر از حضور اولیا در مورد نحوه ی تدریس ، نحوه ی فعالیت در سر کلاس ، نحوه ی انجام تکالیف در منزل ، حضور به موقع در کلاس ، عدم غیبت غیر موجه و….. نکاتی بیان نمودند و در پایان اولیا در مورد فرزند خود سوالاتشان را از معلم پرسیدند. به امید اینکه با همکاری و همراهی بیشتر والدین محترم مسیر پیشرفت و علم آموزی را برای دانش آموزان هموار سازیم و شاهد موفقیت روزافزون آنها باشیم.


امتیاز شما به این محتوای آموزشی ؟ جمع امتیاز 0/20