برگزاری جلسه آموزش سفیران سلامت

سفیران سلامت مدارس به دانش‌آموزان داوطلب و علاقه‌مند به فعالیت‌های گروهی در حیطه‌های مختلف سلامت جسمی، روانی، اجتماعی و معنوی اطلاق می‌شود،وظیفه سفیران سلامت مدارس، انتقال مفاهیم بهداشتی به دانش آموزان است. رعایت بهداشت فردی، بهداشت اجتماعی، بهداشت روان، تغذیه صحیح و اصولی، تحرک بدنی و رعایت فرهنگ ترافیکی از جمله مواردی است که توسط سفیران سلامت مدارس آموزش و انتقال داده می شود.

روز سه شنبه 15 آذر ماه 1401 خانم زنگنه مربی محترم بهداشت جلسه آموزشی برای دانش آموز سفیر سلامت برگزار نمودند  . در این جلسه در مورد اهداف سفیران سلامت و وظایف آنها صحبت  نمودند و سمت هر کدام از سفیران سلامت در این جلسه مشخص گردید . حضور و مشاركت فعال در كلاسهای آموزشي ، ارائه مطالب آموزشي و علمي مانند (پمفلت، بروشور، نشريه و … ) در مورد اصول بهداشت فردی، تغذيه سالم، ايمني و بهداشت محيط، محيط زيست، بيماریهای واگير و غيرواگير و … ، انتقال مطالب آموخته شده به سايردانش آموزان و…. از وظایف سفیران سلامت می باشد .


امتیاز شما به این محتوای آموزشی ؟ جمع امتیاز 0/20