برگزاری جشن مهر عاطفه ها

جشن عاطفه ها فرصتی است برای عشق ورزی و مهربانی به کسانی که نیازمند دستان گرم همنوعانشان هستند ، به بهانه ی روز جشن عاطفه ها چشم های گریان کودکان محروم، امروز چشم به راه دستهای نوازشگری است که همواره به بهانه ای ، مهربانی را بین خود و همنوع خود تقسیم می کنند .

مراسم جشن عاطفه ها روز دوشنبه 11 مهر ماه 1401 برگزار شد . اینجا جشنی بر پا شده است که نامش عاطفه هاست . که میزبانش صفا و معرفت است . جشنی که همه دلها ازیکرنگی و صفا پر شده است و امروز به آهنگ مهربانی ها گوش دادند آنهایی که صدای فقر همنوعانشان راشنیدند وهمه آنهایی که دوست دارند مهربان باشند ومهربانی کنند . مراسم جشن عاطفه ها با حضور دانش آموزان و اولیاء محترم مدرسه در محل دبستان برگزار شد . هدف از برگزاری این جشن نوع دوستی و مهرورزی می باشد .دانش آموزان کمک های نقدی و غیر نقدی خود را به دانش آموزان نیازمند اهدا کردند .


امتیاز شما به این محتوای آموزشی ؟ جمع امتیاز 0/20