اجرای پروژه ی مهر و به روز رسانی بردهای بهداشت

هر ساله با ورود فصل پاییز و بازگشایی مدارس، دانش آموزان زیادی در سراسر کشور قدم به مدرسه می‌گذارند تا سال جدید تحصیلی را آغاز کنند. در چند سال اخیر چیزی که به طور جدی درباره محیط مدرسه مورد توجه قرار گرفته بهداشت محیط آنست و مسئولین از اولیاء مدرسه می‌خواهند تا حداکثر تلاش را جهت پاکیزگی این محیط انجام دهند .

بر کسی پوشیده نیست که بهداشت مدرسه در گرو بهداشت دانش آموزان و سلامت دانش آموزان در گرو سلامت مدرسه است. بدین معنی که اگر مدرسه شرایط بهداشتی مناسبی داشته باشد و از لوازم و ملزومات طهارت و پاکیزگی تهی نباشد دانش آموزان سالمی در آنجا پرورش خواهند یافت. از طرفی دیگر، شاگردان باید بهداشت فردی و عمومی را رعایت کنند تا از آسیب‌ها کاسته شود . با توجه به اهمیت بهداشت دانش آموزان در مدرسه ،  خانم زنگنه مربی محترم بهداشت در روز چهارشنبه  23  شهریور ماه 1401 برد بهداشت را به روز رسانی نمودند و اطلاعاتی که دانش آموزان باید بدانند را در بردهای آموزشی نصب نمودند و امکانات بهداشتی مدرسه را تجهیز نمودند و مدرسه را آماده حضور دانش آموزان نمودند .


امتیاز شما به این محتوای آموزشی ؟ جمع امتیاز 0/20